Изграждане на зелени площи

Дейностите свързани с изграждане на зелени площи е безспорно едни от най-предизвикателните и интересни за нас като професионалисти. Винаги различни и в повечето случай непредсказуеми. В дългогодишният ни опит като водещи техници и изпълнители на големи и малко по размер обекти сме се убедили в това, че магията на озеленяването и ландшафтната архитектура се крие точно в процеса на изграждане на зелени площи. Именно тогава се сблъскваме с реалността ,която в повечето случаи е различна от зададените ни преди това параметри при проектирането. Успешното и добро изпълнение на един обект, без значение неговата големина , се крие в добрата организация и познаването на всяка една дейност  участваща в процеса.

 В своята същност еднон изграждане на зелени площи не е само „ засаждане на цветя” , а е строителен процес изискващ добри познания, квалифицирана работна ръка, добра техника и опит.

Ние предлагаме пълната гама услуги свързани с доброто и безпроблемно изграждане на един обект. От доставката на почвен субстрат и качествена растителност до последният детайл нужен за перфектната визия на обекта ви.

Основни дейности по озеленване

зелено строителство

Как работим ние

1-snimka

В зависимост от това дали ще правим реконструкция или ще започнем изграждането на напълно нов обект ние винаги държим да бъдат уточнени следните параметри.

Среща с клиента и запознаване с изискванията му:

Ако нямате проект за озеленяване с удоволствие ще ви изготвим такъв, ако имате вече, бихме желали  да се запознаем с него.

  • Проектна готовност
  • Състояние на обекта
  • Местоположение
  • Финансова рамка
  • Срокове за изпълнение
Посещение на обекта :

В този етап на работа ние ще ви запознаем с начина подхода и методиката която ще използваме по време на изграждането. Тук е момента в който ще уточним : срока за работа, сумата която ще е необходима и всички останали странични въпроси.
Работата започва след сключване на договор и получаване на аванс.

Етапи на работата по изграждане

 

1

Подготовка на терена

Започваме с подготвката на терена

Това е момента когато се налага отстраняването на съществуваща растителност, тревен чим, строителни отпадъци и скални маси и други.

Хумусна почва

2

Доставка на хумусна почва и вертикално планиране на терена

При възможност за достъп, винаги предпочитаме използването на специализирана техника.

3

Декоративна растителност

Доставка и аранжиране на декоративната растителност

Растителността която използваме е от местни производители или директен внос от Холандия и Италия. Нейната подредба е спрямо проект за озеленяване или предварителни договорки с клиента.

Тревен чим

4

Затревяване или полагане на тревен чим

В зависимост от целите и финансовата възможност предлагаме затревяване с професионални тревни смески или за постигане на моментен резултата полагане на тревен чим.

5

Допълнителни елементи

Доставка и монтиране на допълнителни градински елементи

  • Беседки , перголи, пейки и други
  • Полагане на градински настилки
  • Полагане на кантиращи лайсни
  • Изграждане на скални кътове, декоративни езерца, водни ефекти и други
  • Изграждане на автоматизирана поливна система

Всяка една от горепосочените дейности може да бъде извършена пооделно в зависимост от нуждите Ви.