Loading...
Ландшафтно проектиране2019-01-18T16:49:58+00:00

Ландшафтно проектиране

Специфичното при  едно ландшафтно проектиране и това което го прави уникално е използването на живата материя. Голямото видово и родово разнообразия в света на растителното царство,  както и постоянната динамика на растеж и сезонна позволява на нас ландшафтните архитекти да създаваме красиви и неповторими кътчета. Ние предлагаме достъпно и качствено ландшафтно проектиране.Основната ни цел при изготвянето на един проект за озеленяване, независимо неговият размер, е  постигане на баланс между желанията на инвеститора, нашите виждания и нормативната уредба .

Защо трябва да изберете нас

ландшафтно проектиране

При създаването на проекта винаги  държим да поддържаме контакт с клиента, за да сме сигурни, че резултатите ще му се харесат. Стремим се да това което проектираме да  отговаря и на финансовата рамка, която ни е поставена, за да може проекта да бъде реализиран. В течение на времето и работата ни с различни клиенти разбрахме, че не всеки  има развито въображение относно проектите за озеленяване. Затова развихме система посредством  различни графични средства и похвати за да  представи максимално достъпно това което ще се случи. Основно наше желание  е и посещението на обекта, тъй като много често нещата в реалността са различни от тези които се подават като предварителна информация.

  • Контакт с клиента

  • Подходяща растителност

  • Реалистичен проект

  • Достъпна визуализация

  • Добра цена

  • Посещение на обекта

Къде са приложими проектите ни за озеленяване

Проект по част „Паркоустройство и благоустройство“

Ландшафтни визуализации

По желание на възложителя допълнително разработваме триизмерна визуализация или клип на разработката. За придобиване на по-ясна представа за подбраната растителност прилагаме и снимков материал на отделните растения. Разработваме и проект за автоматизирана поливна система която е от изключителна важност при създаването на зелените пространства. Ако желаете качествено ландшафтно проектиране или малък проект за озеленяване може да се свържете с нас на посочените адреси.

3D визуализация