Поддържане на зелени площи Стара Загора

След приключване на процесите по изграждане, предстоят последващите грижи (поддържане на зелените площи) , именно те оказват и решаващо значение за придобиване на добра, дълготрайна и уникална визия на зелените пространства. Често се влагат неимоверни усилия за изграждането и проектирането на даден обект, но за съжаление без да бъдат положени нужните и адекватни грижи, във времето основната цел и проектен замисъл остават само във въображението на проектанта. Специфичното при едно поддържане на зелените площи е работата с живата материя ,  тя се променя , расте, развива , променя обема, бива нападана от различни болести и вредители. За да се постигне желаният ефект са нужни знанията на тесните специалисти и обучени градинари познаващи спецификата на растенията и техните нужди.

Основни дейности

 

1

Тревен килим

Поддържане на тревен килим

На пръв поглед елементарно „ трева” , но всъщност се оказва че е един от най-трудните за поддръжка елементи в градината, изискващ ежедневна грижа през периода на вегетация и ежемесечна през останалото време. Основните дейности който извършваме за поддържането на перфектен тревен килим са : Косене, валиране , аериране, вертикулиране, торене с NPK , амониева селитра, кантиране, плевене или пръскане на нежеланите инвазивни плевели.

Храстови масиви

2

Оформяне и грижа за живи плетове и храсти

Прилагането на резитбите цели забавяне на стареенето, стимулиране на цъфтежа, оформяне на короните на храстите. В зависимост от сезона, възрастта си и ефекта който искаме да постигнем, се прилагат различни типове резитби. Най-често се свеждат до резитби: за формиране, съхраняване, подмладяване. За максимален ефект се налага ежемесечно торене през вегетационния сезон, за постигане на по-продължителен и обилен цъфтеж или богат листнодекоративен ефект. Също така, плевене, окопаване и не на последно място пръскане против болести и вредители.

3

Единични храсти

Оформяне на единични храсти

В почти всяка зелена площ присъстват единични храсти или малки дървета наричани още „акценти”. Уникални по своята същност , форма, декоративен ефект, те внасят на средата уникалност и неповторимост. Грижите за тях често са доста специфични и индивидуални. Съобразно този елемент и след запознаване с индивида ние прилагаме и необходимата грижа.

Цветна растителност

4

Поддържане на многогодишна цветна растителност

Основен елемент внасящ колорит и постоянна динамика в градината са сезонната и перенна цветна растителност. Със своето огромно видово разнообразие, различни темпове на растеж и специфичност при своето отглеждане , се налагат постоянни грижи и добро познаване на тяхната морфология и специфичност. За нас понякога е предизвикателство и огромно удоволствие грижата за именно този елемент от градината. Спрямо комбинацията на видовете ние прилагаме и комплекс от дейности за тяхното поддържане.

5

Дървестна растителност

Грижа за дървесната растителност

С нарастване на своята възраст големите дървета също изискват своята грижа, която не е постоянна но в зависимост от състоянието си трябва да получат. Най-основните грижи който полагаме за тях са : просветляване на короната, формировъчни резитби, окопаване, торене, отсичане на сухи клони или цели дървета, премахване на увивна растителност, пръскане с инсектициди и фунгициди, третиране на наранени участъци от стъблото с препарати.

В зависимост от нуждите на зеленото ви пространство ние ви предлагаме различни варианти за поддържане на зелените площи . В зависимо от желания ефект и финансовата възможност ,разработваме индивидуални манипулационни планове за всеки като описваме подробно дейностите и тяхната повторяемост.

Консултация

Имате проблем със зелените площи, или нежелани вредители са нападнали растителността, или просто незнаете последователността на дейностите по поддържане, не е проблем да се свържете с нас. Ще направим оглед, консултация по телефона или чрез социалните мрежи.

1

Еднократко посещение

Имате проблем със зелените площи, или нежелани вредители са нападнали растителността, или просто незнаете последователността на дейностите по поддържане, не е проблем да се свържете с нас. Ще направим оглед, консултация по телефона или чрез социалните мрежи.

read more

Поддържане

Спрямо нуждите на дворното пространство, финансовата възможност изготвяме абонаментен план с различна продължителност спрямо изискванията ви. След среща и оглед на обекта се сключва договор.

read more

Специални грижи

В началото на пролетта и края за есента се налага извършването на едни еднократни и по-специални грижи за растителността. Ние предлагаме : Подхранващо торене, есенна резитба и защита на храстовата растителност, оформяне на короните на дърветата , почистване на есенна шума, грижа за тревния чим.

read more