Как са се появили зелените покриви ?

Исторически факти за появата на първите зелените покриви

Как и кога са се появили зелените покриви?

    В модерното зелено строителство и най-вече в нашата страна идеята за изграждане на зелени покриви, изглежда твърде иновативна и мореднистична.  Използването на съвременни системи за изграждане, различни деренажни слоеве, коренозащитни мембрани, олекотени субстрати системи за напояване , оросяване и отводняване, все още ни се струват сложни и скъпи за изграждане.  Голяма част от общини в България вече са приели идеята за такова зелено пространство и са я включили и като опция за местата на които не могат да се достигнат изискуемите проценти на озеленяване. Но не това е темата на нашата статия. Решили сме да ви разкажем за появата на първете зелени покриви.

 

Съвременни проблеми при детските площадки

Като родители на малки деца и работещи в  сферата на проектирането и разработването на места за отдих и развлечение можем да отбележим, че броят на детските площадки е недостатъчен и достъпът на децата е затруднен, а понякога дори невъзможен. Поради отдалечеността на съществуващите площадки, пренаселеност или контакт на  различни възрастови групи деца, се създават  допълнителни заплахи за безопасността по време на игра.