Loading...
Елизиум проектно решение2019-01-19T18:53:13+00:00

Project Description

Проект за озеленяване на жилищен комплекс „Елизиум„

Клиент: „Елизиум тейд” ЕООД

Обект: Жилищен комплекс „Елизиум” гр. София

Дата: 10.2015-11.2017

Обект: Озеленяване на жилищен комплекс „Елизиум” от затворен тип, разположен в местността „Манастирски ливади” , град София.

Цел: Ландшафтно проектиране, Качествено озеленяване , Създаване на достъпна и приятна среда за отдих и възстановяване, в модерен квартал на София.

Какво направихме ние

  • Техническо ръководство във фазата на изграждане

  • Качествено озеленяване

  • Ландшафтно проектиране

  • Цялостен технически проект по част „Паркоустройство и балагоустройство”

  • Количествени и стойностни сметки

  • Комуникация и консултация с различните изпълнители на обекта

Работата ни като проектант и технически ръководител в съдружие с   „ Маестро парк” ООД- изпълнител на озеленяване, беше цялостно изграждане на зелените площи, разработване на нов дендрологичен проект за парковото пространство на обекта, както и технически проекти за покривните градини и други детайли относно втория етап на проекта.

Строежа на комплекса е преустановен през 2008 и се възобновява през 2015. Главен проектант на Мастърплана (в екип с арх. Ю.Танов и арх. Ст. Апостолов) и на част „Паркоустройство и благоустройство“ /Ландшафтна архитектура/ на жилищен комплекс „Winslow gardens““ (сега „Елизиум“) във фази идеен и технически проекти през периода 2008-2010 г.  е арх., л.арх. Младен Танов, „МТ Дизайн“ ЕООД. През 2015 година арх. М.Танов, съвместно с арх. М. Йовчева („Проарх“ АД) трансформират мастърплана на комплекса и проектират новото обширно парково пространство. Същата година проектантите от „МТ Дизайн“ ЕООД завършват и проекта по част „Паркоустройство и благоустройство“. Тяхна заслуга  е и институционалното съгласуване в четири фази – нелека задача предвид сложното и разтеглено във времето реализиране.
Общата площ за озеленяване е 10 декара, като бяха засадени повече от 330 декоративни дървета, както и хиляди вечнозелени и цъфтящи храсти, многогодишни цветя и декоративни треви. Подбраните дървесни видове са с различни размери, като 7 от иглолистните бяха с внушителни размери. Искахме и успяхме да постигнем непрекъсната динамика в цъфтежа, формите и багрите на растителните видове. По този начин зелените площи макар и строго фиксирани са разнообразни през цялата година. Изградени са две детски площадки и спортна за възрастни.
Покривните градини, който представляват 30 процента от общата площ за озеленяване са изградени посредством специална система за покривно озеленяване като са подбрани подходящи растителни видове. Изградени са няколко геопласкити позволяващи ни внасянето на висока дървесна растителност.

Проектант

За мен беше огромно предизвикателство и удоволствие да работя по този проект. Качествата ми на технически ръководител и проектантските ми умения значително се обогатиха. Предизвикателствата и екстремните ситуации в който попадах почти непрекъснато и трябваше да разрешавам , наистина ми позволиха да придобия самочувствие, че мога да се справя и с всеки друг голям обект.