Частна  лесовъдска практика

Като лицензирани лесовъди с дългогодишен отпит в сферата на горското стопанство, развиващи частна лесовъдска практика, ние предлагаме група от горскостопански услуги насочени предимно към хората притежаващи собствени (частни) гори. Предлагаме различни горскостопански услуги. Основната ни цел е създаване на устойчиви горски екосистеми, спазване на законовите норми и удовлетворение от работата, както за нашите клиенти така и за нас самите.
Към работата си се отнасяме с изключителен професионализъм и винаги сме водени от постигането на баланс между нуждите на гората и интереса на хората.

частна лесовъдска практика

Горскостопански услуги

Основно дейността ни е свързана с горскостопански услуги и частна лесовъдска практика, които извършваме  в Областите Стара Загора и Търговище.

За да можем да започнем работа във вашата гора първоначално ще са ни необходими следните документи:

Лесовъдите са най-активната част от обществото, която стои зад поддържането на горските екосистеми и развитието на селските райони. Лесовъдите наред със собствениците на гори (над 1 млн. след реституцията в България) имат важна роля за стопанисването и опазването на тези природни богатства. Надеждата за устойчиво управление е насочена към собствениците на гори, защото разбирането им за ползите, които горите предоставят, се основава на силна лична привързаност и ангажираност към горите, която се предава на поколенията.

„Нейното очарование е очарованието на живота. Неведомата й сила е във властното й обаяние на сурова и нежна майка, която ражда, кърми, която дава и ни закриля, вдъхновява и дарява.
Какво ли не е дала тя на хората! Списъкът на нейните благодати, който почва с въздуха и свършва с водата, е всеизвестен и безкраен, но на нейния празник не за тези благодати ми се иска да говорим : за въздуха, водата и дърветата, но за красотата и вълшебствата на „зеления мир” , които не влизат в производствените планове и сметки, за нетленните й дарове, за нейните удивителни загадки.”

Откъс от разказ „Гора” от Николай Хайтов