Кои сме ние

Ние сме млади и амбициозни ландшафтни архитекти и инженери лесовъди, развиващи се професионално в сферата на ландшафтната архитектура и горското стопанство.
Подтикнати от големият си интерес и обичта към своята професия, създадохме и своята втора фирма „Zi design“, която да изпълнява предимно услугите свързани с озеленяване и изготвяне на ландшафтни проекти.

Дейността ни е свързана с цялостното проектиране, изграждане и поддържане на зелените пространства във всичките им превъплащения. От малки дворчета и жилищни комплекси до големи паркови пространтва, покривни и вертикални градини, интериорно озеленяване на бизнес сгради,офиси и луксозни домове.

Винаги поставяме клиентите на първо място, водени от техните вкусове и желания с професионална намеса от наша страна, създавайки продукт задоволяващ всички страни.

Доверете се на знанията и опита, които нашият екип предлага, за да изградим с общи усилия ландшафт, на който да се наслаждавате години напред!

Запознайте се с нас

Златина

Златина Христова

ландшафтен архитект инженер лесовъд

Родена през декември 1989 година в Стара Загора. През 2008 година Завършва ПГСАГ  “Лубор Байер”, като строителен техник III-та степен, Специалност-Водно строителство. Продължава образованието си в Лесотехнически университет, едновременно в специалностите „Ландшафтна архитектура” и „Горско стопанство”. Успешно се дипломира през 2013 и 2015 година. По време на своето обучение и след това работи като ландшафтен архитект във фирмите „Маестро Парк“ и „КИО Иван-Узунов“. През 2015 година става член на камарата на архитектите в България и придобива правото на проектант с Пълна проектантска правоспособност. Разработва множество проекти за частни клиенти и големи Общини, партнира с архитекти и колеги озеленители. През 2016 основава фирмата „Зи Дизайн“ ЕООД.

Мирослав Христов

 инженер лесовъд

Роден през 1982 година в гр. Омуртаг. През 2000 г. завършва специалност „Горско стопанство и дърводобив“ в ТГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен с придобита квалификационна степен „техник лесовъд“. През 2008 г. продължава образованието си в Лесотехнически университет гр. София, специалност Горско стопанство и през 2012г. след успешна защита на дипломна работа в образователно квалификационна степен „бакалавър“ придобива званието Инженер по горско стопанство. През същата година продължава своята специализация в Лесотехнически университет гр. София, в ОКС „магистър“ и през 2016 г. успешно защитава дипломна работа и придобива званието „магистър инженер по горско стопанство“. В сферата на горското стопанство има шест годишен придобит опит (2000 г. – 2012 г.) в държавните структури на ИАГ като лесничей по охраната и дърводобива в стопанствата ДГС „Омуртаг“ гр.Омуртаг и ДЛС „Росица“ с.Стоките, м.Лъгът. От 2012 г. основава фирмата „Хелиос Лес“ ЕООД, която се развива основно в частния горски сектор като извършва планиране и организация на дърводобива в гори недържавна собственост. От 2016 г. е инженер лесовъд от основния екип на „Зи Дизайн“.

Миро