Ландшафтно проектиране

Специфичното при  едно ландшафтно проектиране и това което го прави уникално е използването на живата материя. Голямото видово и родово разнообразия в света на растителното царство,  както и постоянната динамика на растеж и сезонна позволява на нас ландшафтните архитекти да създаваме красиви и неповторими кътчета. Ние предлагаме достъпно и качствено ландшафтно проектиране.Основната ни цел при изготвянето на един проект за озеленяване, независимо неговият размер, е  постигане на баланс между желанията на инвеститора, нашите виждания и нормативната уредба .

Защо трябва да изберете нас

ландшафтно проектиране

При създаването на проекта винаги  държим да поддържаме контакт с клиента, за да сме сигурни, че резултатите ще му се харесат. Стремим се да това което проектираме да  отговаря и на финансовата рамка, която ни е поставена, за да може проекта да бъде реализиран. В течение на времето и работата ни с различни клиенти разбрахме, че не всеки  има развито въображение относно проектите за озеленяване. Затова развихме система посредством  различни графични средства и похвати за да  представи максимално достъпно това което ще се случи. Основно наше желание  е и посещението на обекта, тъй като много често нещата в реалността са различни от тези които се подават като предварителна информация.

  • Контакт с клиента

  • Подходяща растителност

  • Реалистичен проект

  • Достъпна визуализация

  • Добра цена

  • Посещение на обекта

Къде са приложими проектите ни за озеленяване

Проект по част „Паркоустройство и благоустройство“

Ландшафтни визуализации

По желание на възложителя допълнително разработваме триизмерна визуализация или клип на разработката. За придобиване на по-ясна представа за подбраната растителност прилагаме и снимков материал на отделните растения. Разработваме и проект за автоматизирана поливна система която е от изключителна важност при създаването на зелените пространства. Ако желаете качествено ландшафтно проектиране или малък проект за озеленяване може да се свържете с нас на посочените адреси.

3D визуализация

Цени на проект за озеленяване

Неминуемо едини от най-важните въпроси остават „Каква е цената на проект за озеленяване ?“ или “ Каква цена ще получим за проект по част „Паркоустрийство и балагоустройство“.

Цената ни започва от 0,50 стотинки на квадратен метър до 2,50 лв. Тази цена се определя от фазата на проектиране, изискуемата проектна документация, кадратурите на обекта,  зададените параметри за проектиране, желаниятаи и зискванията на клиента, както и много други фактори.

Ако искате да проектираме за вас, може да   свържете с нас  на посочените адреси. С удоволствие ще отговорим на вашите въпроси.