Поддържане на зелени площи Стара Загора

След приключване на процесите по изграждане, предстоят последващите грижи (поддържане на зелените площи) , именно те оказват и решаващо значение за придобиване на добра, дълготрайна и уникална визия на зелените пространства. Често се влагат неимоверни усилия за изграждането и проектирането на даден обект, но за съжаление без да бъдат положени нужните и адекватни грижи, във времето основната цел и проектен замисъл остават само във въображението на проектанта. Специфичното при едно поддържане на зелените площи е работата с живата материя ,  тя се променя , расте, развива , променя обема, бива нападана от различни болести и вредители. За да се постигне желаният ефект са нужни знанията на тесните специалисти и обучени градинари познаващи спецификата на растенията и техните нужди.

Основни дейности

В зависимост от нуждите на зеленото ви пространство ние ви предлагаме различни варианти за поддържане на зелените площи . В зависимо от желания ефект и финансовата възможност ,разработваме индивидуални манипулационни планове за всеки като описваме подробно дейностите и тяхната повторяемост