Покривно озеленяване

Какво продиктува нуждата от  покривно озеленяване ?

Съвременната градска среда става все по-натоварена, градовете се превръщат в джунгли от бетон и стъкло, а зелените площи намаляват, нуждата от зелени кътчета и близостта с природата става все по осезаема.

Въпреки своята огромна популярност в западна Европа и развитите страни по света, идеята за покривно озеленяване в нашата страна остава в повечето случаи едно екзотично решение. През последното десетилетие в по-големите градове на страната ни бяха изградени и няколко мащабни покривни градини, който доказаха своите преимущества и доказаха своите положителни качества, а те не са никак малко.

покривно озеленяване

С напредване на технологиите се развиха различни системи позволяващи разработването на такъв тип градини. В зависимост от предназначението си и товароносимостта на сградните конструккции, върху които ще се развиват, са разработени различни варианти на изолация,дренаж, отводняване, почвени субстрати даващи гъвкавост в прилагането на системите. Почти няма и ограничения използването на растителните видове. По този начин покривните градини стават един доста добър и вариант за създаване на зелени пространства даващи уют и спокойствие в забързаното ни ежедневие, освен това екологичните ползи от тяхното създаване са големи.

За наша огромна радост имахме възможността да проектираме и изградим такива пространства . Една наистина мащабна покривна градина може да разгледате в нашето портфолио.

Къде можем да изградим вашия зелен покрив

В зависимост от мястото и предназначението си зелените покриви, могат да се развият върху наклонена или хоризонтална повърхнина. В зависимост от начина на поддържане, дебелината на почвен субстрат, растителното разнообразие и предназначението си те се делат на няколко типа.

Екстензивно покривно озеленяване

 

 Те се използват при покривни конструкции с по-малка носимоспособност и по-големи наклони предимно 45 градуса. Специфичното при тях е малка дълбочина на почвения слой   вариращ межди 7 и 12 сантиметра. При тях в повечето случай липсва поливна система. Поддържането е с много по-малка повторяемост.Растителното разнообрази е по-ограничено. Използват се предимно тревисти растения, мъхове, сукуленти издръжливи на екстремни условия и изискващи минимални грижи.Този тип покривно озеленяване  осигурява  много добра защита на хидроизолацията и значително намаляват водния отток.

Полуинтензивно покривно озеленяване

 

           При този тип системи имаме по-голяма дълбочина на почвения субстрат от 15 до 50 сантиметра. Поради тази причина и носимоспособността на покривната конструкция трябва да е по-голяма и предварително изчислена. Тук разнообразието на растителни видове е малко по-голяма. Могат да се използват различни видове перенна растителност, храсти с по-малка коренова система, отново седумна растителност. При тези градини възможността за отдих на живущите или работещите в съответната сграда е ограничен. В зависимост от подбрания видов състав трябва да се предвиди и подходяща поливна система.

Интензивно покривно озеленяване

 

           При този тип системи имаме по-голяма дълбочина на почвения субстрат от 15 до 50 сантиметра. Поради тази причина и носимоспособността на покривната конструкция трябва да е по-голяма и предварително изчислена. Тук разнообразието на растителни видове е малко по-голяма. Могат да се използват различни видове перенна растителност, храсти с по-малка коренова система, отново седумна растителност. При тези градини възможността за отдих на живущите или работещите в съответната сграда е ограничен. В зависимост от подбрания видов състав трябва да се предвиди и подходяща поливна система.

А за това как са се появили тези градини може да прочетете статията ни „Как и кога са се появили зелените покриви?“

Вертикално озеленяване в екстериора и интериора

Вертикално озеленяване също играе значителна роля за подобряването микроклимата и околната среда. По-специално, в районите с висока гъстота на населението, липсата на растителност и други негативни влияния на глобализацията, създаването на зелени фасади стават все по предпочитан „строителен материал” за облицовка на сградите.  Подробно описание за видовете зелени стени и приложението им може да намерите в раздел „Зелени стени“.

По-подробно описание на различните системи и варианти за покривно озеленяване и вертикални стени можете да откриете в нашия блог.

стени от растения