Съвременни проблеми при детските площадки

Като родители на малки деца и работещи в  сферата на проектирането и разработването на места за отдих и развлечение можем да отбележим, че броят на детските площадки е недостатъчен и достъпът на децата е затруднен, а понякога дори невъзможен. Поради отдалечеността на съществуващите площадки, пренаселеност или контакт на  различни възрастови групи деца, се създават  допълнителни заплахи за безопасността по време на игра.

В последните няколко години се наблюдава голям бум в реконструкцията на стари и изграждането на нови детски площадки. Като майка на две деца аз преоткрих детските площадки. Прекарвам голяма част от свободното си време в една или друга площадка и като специалист имам наблюдения какви са основните проблеми.

Една трета от децата на възраст между 6-19 години в България са с наднормено тегло. Това е доста плашеща статистика, която изисква от нас като общество да реагираме. Нуждата  от здравословна храна и  движение е осезаема при децата.

Броят и гъстотата на детските площадки трябва да се съобразява с демографията на населението.  Освен достатъчния им брой от първостепенна важност е те да отговарят на възрастовите групи на децата. Така например потребностите от игра на едно 6-7 годишно дете са доста по-различни от тези на 2 годишното и би било рисковано да ги оставим да играят на едно и също място. Поради недостига на площадки за игра се наблюдава наличието на все повече спонтанно възникнали такива, които обаче са опасни за нашите деца тъй като не отговарят на изискванията на безопасност и функционалност.

Към момента все още голяма част от детските площадки не отговарят на съвременните изисквания за материал, тип съоръжения и възраст на ползвателите, които са установени от световната практика.Различните етапи от детското развитие предполагат и различни потребности и способности. Детските площадки трябва да стимулират децата да развиват нови умения и в същото време да са съобразени с нивото им на развитие. Въпреки че нормативната уредба задължава част от съоръженията да са приспособени и за деца в неравностойно положение, те все още са много слабо застъпени, а дори и в много случай липсват. Това затруднява интеграцията на тези деца и е предпоставка за последващи  проблеми в социалната им приспособимост.

Ние като професионалисти разработваме тематични проекти които отговарят изцяло на нормативната база действаща на територията на страната. При проектирането се стремим да гледаме проекта през очите на собствените си деца. Голямото разнообразие от артикули на пазара ни дава почти неограничени възможности при избирането на тематика – море, пирати, джунгла, селски двор. Представяме си как първо ще отидем на пързалката, а след това ще се залюлеем на люлката. Опита ни като възрастни и спазването на зоните за безопасно падане ни помага за оптималното разположение на съоръженията за игра с цел избягване на нежелани наранявания. Залаганите от нас детски съоръжения са от лицензирани производители и разполагат с всички необходими сертификати, декларации за съответствие и протоколи за изпитания за въвеждане на площадката за игра в експлоатация. Работим с голям брой производители, както от страната, така и от страни членки на европейския съюз и съседна Турция, за това сме в състояние да предложим съоръжения от висок, среден и нисък ценови клас.

Има известна свобода при избора на настилка за площадките за игра. Там е необходимо да се съобразим с височината на падане на съответното съоръжение. По ниските съоръжения за игра могат да бъдат поставени върху пясък, трева или мулч, докато при по-големите е задължително да бъдат върху синтетична ударопоглъщаща настилка. Има голямо видово разнообразие на плочи, както по форма, така и цветово. Най-ефектно се получава при избора на саморазливна ударопоглъщаща настилка. Насипното и състояние дава неограничени възможности за творене, а и е най-атрактивна за децата и дори голяма част от възрастните се прехласват по нея, поради което според нас определено си заслужава малко по високата цена.