Project Description

Проект по част Паркоустройство и Благоустройство Бар „Ин„, град Бургас

Клиент: Нелина Георгиева – Управител на бар InBar

Обект: Благоустрояване на зелена площ в парцел 1 в кв. 44, по плана на к-с Лазур, гр. Бургас, ПИ 07079.607.591 по КК на гр. Бургас, Община Бургас

Дата: 01-02.2017

Обект: Благоустрояване на зелена площ, поставяне на временна преместваема настилка- бар” InBar” град Бургас.

Цел: Подготовка на документи за издаване на разрешително за строеж. Входиране на проект по част Паркоустройство и Благоустройство в община Бургас.

Какво направихме ние

  • Консултация с клиента и оформихме задание за проектиране

  • Разработихме концептуален проект на идейна фаза

  • Събирахме проектантски колектив за отделните части (Геодезия, ЕЛ и др.)

  • Технически проект по част Паркоустойство и Благоустройство

  • Количествени и стойностни сметки

  • Комуникация и консултация с отделните проектанти и общински институции

Работата ни като проектант беше свързана с изготвянето проект по част Паркоустройство и Благоустройство както и цялостно решение за благоустойство на злената площ. При проведените срещи с възложителя ние изслушвахме и допълвахме идеите си, докато не стигнахме до проектно решение което да отговаря на нашите виждания относно мястото и нуждите и желанията на възложителя.
Зелената площ е с площ 350 кв.м. Жив плет разделя територията и обособява две отделни зони. Едната за широко обществено ползване – две пейки, намиращи се в паркова среда сред голям брой растителни екземпляри, къщичка за книги.
Втората зона заема по голяма площ. Изразява се в поставянето на временна преместваема настилка от декинг върху които ще бъдат поставени маси от заведението. За внасяне на повече уют възложителя пожела, а ние се съгласихме да прибавим и няколко шатри, които следва да предпазват от жаркото слънце посетителите.
Редуцирахме тревните площи до минимум поради отсъствието на поливна система. Внасянето на голям брой, листно-декоративни и цъфтящи храсти,  ще създадат своеобразен зелен пояс, които да позволи на ползвателите да се отпуснат и да се отделят от забързаното градско ежедневие. Използвахме различни инертни материали , скални образования и декоративни мулчове , подчертаващи различни елементи от обекта.

Проектант

Това е първият ни обект с който стартирахме новата 2017 година. Като водещ проектант за нас беше предизвикателство, да организираме и съберем необходимата документация за стартиране на проекта, както и подбирането на стегнат и бързо действащ екип. Разбира се бяха проведени и множество телефонни разговори, с различни звена от общинската институция, тъй като, макар и малък обекта имаше своята специфика и сложност. Често чувахме „ Вие сте прецедент „ . Горди сме че всичко мина неред и всички страни, ние, възложителят и общината останахме доволни от направената разработка.