Project Description

Проект за озеленяване на жилищен комплекс “Елизиум“

Клиент: „Елизиум тейд” ЕООД

Обект: Жилищен комплекс „Елизиум” гр. София

Дата: 10.2015-11.2017

Обект: Озеленяване на жилищен комплекс „Елизиум” от затворен тип, разположен в местността „Манастирски ливади” , град София.

Цел: Ландшафтно проектиране, Качествено озеленяване , Създаване на достъпна и приятна среда за отдих и възстановяване, в модерен квартал на София. Изработване на качествен проект за озеленяване по част “Паркоустройство и Благоустройство”

Какво направихме ние:

  • Техническо ръководство във фазата на изграждане

  • Качествено озеленяване

  • Ландшафтно проектиране

  • Цялостен технически проект по част „Паркоустройство и балагоустройство”

  • Количествени и стойностни сметки

  • Комуникация и консултация с различните изпълнители на обекта

  • Проект за озеленяване по част ” Паркоустройство и благоустройство”

Работата ни като проектант и технически ръководител в съдружие с   „ Маестро парк” ООД– изпълнител на озеленяване, беше цялостно изграждане на зелените площи, разработване на нов дендрологичен проект  за озеленяване по част “Паркоустройство и благоустройство” за парковото пространство на обекта, както и технически проекти за покривните градини и други детайли относно втория етап на проекта.

Строежа на комплекса е преустановен през 2008 и се възобновява през 2015.
Общата площ за озеленяване е 10 декара, като бяха засадени повече от 330 декоративни дървета, както и хиляди вечнозелени и цъфтящи храсти, многогодишни цветя и декоративни треви. Подбраните дървесни видове са с различни размери, като 7 от иглолистните бяха с внушителни размери. Искахме и успяхме да постигнем непрекъсната динамика в цъфтежа, формите и багрите на растителните видове. По този начин зелените площи макар и строго фиксирани са разнообразни през цялата година. Изградени са две детски площадки и спортна за възрастни.
Покривните градини, който представляват 30 процента от общата площ за озеленяване са изградени посредством специална система за покривно озеленяване като са подбрани подходящи растителни видове. Изградени са няколко геопласкити позволяващи ни внасянето на висока дървесна растителност.

Проектант

За мен беше огромно предизвикателство и удоволствие да работя по този проект. Качествата ми на технически ръководител и проектантските ми умения значително се обогатиха. Предизвикателствата и екстремните ситуации в който попадах почти непрекъснато и трябваше да разрешавам , наистина ми позволиха да придобия самочувствие, че мога да се справя и с всеки друг голям обект.