Project Description

Проект по част Паркоустройство и Благоустройство ,       

град Горна Оряховица

Клиент: Община Горна Оряховица

Обект: Благоустройство на зелена площ – Остров на улица “Вичо Грънчаров” между ул. „Васил Априлов и ул. Хан Крум

Дата: 05.2017

Обект: Благоустройство на зелена площ – Остров на улица “Вичо Грънчаров” между ул. „Васил Априлов и ул. Хан Крум

Цел:  Целта на проекта е създаването на приятна и лесна за поддържане среда, която да създава приятни емоции на гражданите и гостите на град Горна Оряховица. Засаждане на нови дървета на мястото на старите. Създаване на повече цветни петна.

  • Консултация с клиента и оформихме задание за проектиране

  • Разработихме концептуален проект на идейна фаза

  • Технически проект по част Паркоустойство и Благоустройство

  • Количествени и стойностни сметки

Настоящият проект е направен въз основа задание и отправени препоръки от Инвеститора. Основната цел е благоустрояване на съществуваща зелена площ ( зелен остров) , намиращ се на улица „Вичо Грънчаров”, заключен между улиците „Васил Априлов и улица „Хан Крум”.

   Площта предвидена за озеленяване  е 1600 квадратни метра ( 1,6 дка.). Проектното решение е съобразено със съществуващата към момента само иглолистна растителност.

   Изхождаики от функционалността на площа, сме предвидили редово засаждане на широколистни дървета от двете страни на острова. Разстоянието между дърветата в редовете е 6 (шест) метра, отстоянието от улицта е 2 (два) метра, като дърветата са шахматно разположени. От страната на улица “Хан Крум“, сме проектирали една голяма цветна фигура от  сезонни цветя и декоративни храсти. Предвижда се внасянето и на иглолисти дървета който да са симетрично разплоложени на съществуващите такива. Предвижда се и внасянето на широколисти дървета, като акценити в композицията.В другата страна на острова, от страната на ул. “Васил Априлов“ е проектирана една фигура от декоративни храсти.Във вътрешната част на площа са проектирани 3 (три), острова от червени чаенохибридни рози.